Psychiatra – czym się zajmuje i co odróżnia go od psychologa i psychoterapeuty?

Psychiatra to osoba, która może pomóc nam w kwestii naszego zdrowia psychicznego. Mimo iż na przestrzeni ostatnich lat świadomość w kwestii psychiki stale rośnie, nie wszyscy jeszcze potrafią dostrzegać różnice pomiędzy psychiatrą, psychologiem, a psychoterapeutą. Nie są to osoby zajmujące się tym samym, dlatego warto wiedzieć, do którego z nich warto się udać z danym problemem. Czym dokładnie zajmuje się psychiatra i co odróżnia o od psychologa oraz psychoterapeutów?

Kim jest psychiatra?

Przede wszystkim należy wiedzieć, iż psychiatra jest lekarzem, podobnie jak lekarze innych specjalizacji, na przykład kardiologii, chirurgii, stomatologii, czy ginekologii. Psychiatra jest lekarzem medycyny ze skończonym stażem specjalizacyjnym z psychiatrii, a w swojej pracy posługuje się podstawową klasyfikacją kryteriów diagnostycznych, obowiązującą w Polsce, a więc Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11, uregulowaną przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO). Co więcej, tak samo, jak i innych lekarzy, psychiatrów również obowiązuje przestrzeganie Kodeksu Etyki Lekarskiej. Lekarz psychiatra może pomóc nam z wszelkimi zaburzeniami czy chorobami, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Podczas wizyt u psychiatry lekarz ten powinien przeprowadzić z nami szczegółowy wywiad i ewentualnie wziąć także pod uwagę wyniki różnych zleconych wcześniej badań, by poprawnie móc zdiagnozować nasze zaburzenie bądź chorobę, a następnie dostosować odpowiedni plan leczenia, wdrażając na przykład farmakoterapię.

Jakimi zaburzeniami i chorobami zajmuje się psychiatra?

Tak jak już wspomniano, psychiatrzy diagnozują oraz leczą różne zaburzenia, oraz choroby, wdrażając właściwe leczenie bądź terapię. Między innymi psychiatrzy zajmują się takimi chorobami oraz zaburzeniami jak:

– depresja,

– ADHD,

– zespół stresu pourazowego,

– zaburzenia osobowości,

– choroba afektywna dwubiegunowa,

– nerwica,

– schizofrenia,

– uzależnienia,

– anoreksja,

– psychoza,

– mania,

– zaburzenia pamięci i koncentracji,

– myśli samobójcze.

Co odróżnia psychiatrę od psychologa czy psychoterapeuty?

Warto zdać sobie sprawę z tego, co tak naprawdę odróżnia psychiatrę od psychologa oraz psychoterapeuty, gdyż osoby te zajmują się różnymi obszarami. Przede wszystkim należy pamiętać, iż psychiatra jest lekarzem, a więc może on diagnozować i leczyć choroby i zaburzenia, wdrożyć farmakoterapię poprzez zapisywanie leków na receptę, a także może kierować do szpitala. Psycholog z kolei to osoba, która ukończyła studia psychologiczne. Głównie zajmuje się on udzielaniem wsparcia psychicznego, ale także orzeka oraz opiniuje. Może postawić diagnozę psychologiczną, lecz nie może wystawiać recept i kierować do szpitala. Psychoterapeuta natomiast to osoba, która ukończyła szkołę psychoterapii. Psychoterapeutą może być także psycholog. Psychoterapeuta może pomóc nam na przykład przy zaburzeniach snu czy odżywiania, a także w przypadku depresji. Niektóre szkoły psychoterapii dodatkowo zapewniają uprawnienia do otrzymania certyfikatu uznawanego przez NFZ.

Więcej informacji – Gabinet psychologiczny słupsk

Tags: No tags

Comments are closed.