Bonus pracowniczny

Jak rozpoznać dobrego pracownika? Lista 9 najważniejszych cech

W odpowiedzi na to pytanie najczęściej wskazuje się na umiejętności pracownika oraz doświadczenie zdobyte pod kątem wykonywanego zawodu. Okazuje się, że znacznie ważniejsze są inne aspekty.

Umiejętności a cechy charakteru

Ważną kwestią jest fakt, że twarde umiejętności potrzebne do wykonywania danego zawodu może wytrenować niemal każdy. Zupełnie inaczej jest w przypadku osobowości człowieka.

Tutaj nie da się rozwinąć w kilka miesięcy i całkowicie zmienić podejścia do życia, a także wyrobić w sobie cech niezbędnych do pracy w grupie. To właśnie od nich zależy powodzenie zespołu w osiąganiu wspólnych sukcesów.

Najważniejsze cechy dobrego pracownika

Poniżej znajduje się lista istotnych cech dobrego pracownika, na które najbardziej zwracają uwagę pracodawcy. Poszczególne pozycje zostały również opisane pod kątem sposobów przejawiania się danej cechy, a także sposobów ich zaprezentowania. Jaki powinien być dobry pracownik?

Pozytywnie nastawiony do pracy

Jest to najważniejsza cecha. Szczególnie u osób, które nie posiadają jeszcze doświadczenia zawodowego. Pozytywne nastawienie nie oznacza wiecznego uśmiechu, ale pokazywanie, że pracownikowi zależy na rozwoju i pogłębianiu wiedzy w danej dziedzinie. Wystarczy być zaangażowanym oraz z entuzjazmem podchodzić do nowych wyzwań.

Komunikatywny w zespole

Polega na dokładnym zrozumieniu otrzymywanych instrukcji, a także umiejętności omawiania wybranych zagadnień. Jeśli pracownik nie radzi sobie z wykonaniem otrzymanych poleceń, musi potrafić o tym powiedzieć oraz zrozumieć dokładniejsze objaśnienie.

Stały w poglądach i oddany pracy

Istotną kwestią jest, aby pracownik zgadzał się z polityką firmy i wierzył w jej przyszłość. Z tego względu pracodawcy chętniej przyjmują osoby, które pracowały przez dłuższy okres w niewielu miejscach, niż pracowników zmieniających miejsce pracy co kilka miesięcy. Jest to również delikatna gwarancja, że pracownik nie odejdzie zbyt szybko.

Pracowity

Ta cecha często jest źle rozumiana. Nie chodzi w niej o zaburzenie balansu pomiędzy życiem prywatnym i pracą. Nie trzeba nieustannie brać nadgodzin, ani pracować w weekendy. Wystarczy być zaangażowanym w pracę i skrupulatnie wykonywać swoje obowiązki. Pozytywnie odbierana jest również umiejętność znalezienia produktywnego zajęcia w okresie mniejszej ilości wymaganej pracy.

Punktualny i odpowiedzialny

Chcąc być dobrym pracownikiem trzeba potrafić poprosić o pomoc, gdy ta jest niezbędna dla wyrobienia się w terminach. Podjęte projekty powinny zawsze być gotowe na czas. W przypadku pomyłki pracownik musi potrafić wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje błędy.

Okazywać szacunek współpracownikom

Wprowadzanie do firmy życzliwości i dobrej atmosfery pomaga całemu zespołowi. W takich warunkach każdy lepiej się czuje i osiąga lepsze wyniki w pracy. Oznacza to, że pracownik powinien być uprzejmy dla swoich współpracowników, okazywać im pomoc, gdy jest w stanie jej udzielić, a także unikać plotek.

Chętny do nauki

Rynek nieustannie się zmienia, a firmy wraz z pracownikami muszą potrafić się do niego dostosować. Dlatego tak istotna jest chęć poszerzania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności, a także kreatywność oraz innowacyjne podejście do wybranych zagadnień.

Samodzielny oraz odporny na stres

Pracownik musi być w stanie zorganizować swój czas pracy i skutecznie wykonywać swoje obowiązki. W ten sposób pracodawca nie traci czasu na ciągłe kontrole i układanie listy obowiązków do wykonania, a pracownik ma więcej swobody.
W tym wszystkim istotna jest również odporność na stres. Szczególnie wyraźnie widać to w czasie rozmowy ze zdenerwowanym klientem czy kończącymi się terminami na zrealizowanie projektu.

Zamieszczanie informacji o cechach charakteru w CV

Chociaż są one niezwykle istotne dla pracodawcy, to pojawiają się w każdej aplikacji pracownika. Pracodawca tak czy inaczej musi je osobiście zweryfikować. Z tego względu należy je umieszczać w CV po dokładnym przeanalizowaniu oferty firmy, ale ich miejsce powinno znaleźć się za umiejętnościami twardymi.

 

Zapoznaj się z bonusami dla pracowników:

Zaawansowane systemy motywacyjne: https://bonuspracownika.pl/

Comments are closed.